Ouderen

WARME_DAGEN_WEB_2018_ouderen.jpg
Inspiratie voor wie werkt met ouderen

In Vlaanderen neemt door de verandering van ons klimaat de kans op veelvuldige en aanhoudende warmteperioden toe. Die warme dagen veroorzaken extra gezondheidsrisico’s.  

Bewoners van woonzorgcentra zijn hierbij extra gevoelig. Enerzijds omdat deze groep over het algemeen beperkter en afhankelijker is van anderen dan ouderen die nog thuis wonen. Anderzijds is de huisvesting niet altijd voldoende op hitte berekend. 

We geven graag enkele documenten mee die ondersteuning en advies bieden bij het zorgen voor ouderen bij warme dagen.

Je kan een leidraad terugvinden die de ontwikkeling en het gebruik van een gezondheidsplan warme dagen (hitteplan) wil faciliteren. De bedoeling ervan is om ervoor te zorgen dat bewoners zo weinig mogelijk hinder of negatieve gezondheidseffecten ondervinden van warme dagen. Eerst wil dit document de kennis van hitte gerelateerde problematiek verhogen. Vervolgens wil dit document een aanzet geven tot het ontwikkelen en het succesvol implementeren van een gezondheidsplan warme dagen

 
Bij deze handleiding hoort een inspiratiedocument met verschillende acties die kunnen ondernomen worden tijdens warme dagen.

En als laatste kan je hier nog een document vinden dat dieper ingaat op interne en externe factoren die het risico op hitte-gerelateerde aandoeningen verhogen. Alsook de aandoeningen die een verhoogd risico vormen tijdens warme dagen bij ouderen.