Voor organisaties

Warm weer is leuk, maar brengt ook heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Ouderen en kinderen lijden bijvoorbeeld vaak onder een aanhoudende hitte. Niet alleen is er een grote groep mensen met milde gezondheidseffecten op erg warme dagen, ook het sterftecijfer piekt dan. En daar wil de Vlaamse overheid samen met jou iets aan doen! Lokale initiatieven kunnen heel wat gezondheidsproblemen voorkomen. Daarom bieden we jou een campagnetoolkit als inspiratie voor jouw lokale acties. Zo maak jij deze zomer het verschil! Sensibiliseren voor en tijdens warme dagen We roepen organisaties en professionals die werken naar kwetsbare doelgroepen graag op om extra aandacht te besteden tijdens warme dagen. Zet daarom prioritair in op die doelgroepen.

Sensibiliseren

We roepen organisaties en professionals die werken naar kwetsbare doelgroepen graag op om extra aandacht te besteden tijdens warme dagen. Zet daarom prioritair in op die doelgroepen.

Ga verder

Warmteactie plan

Dit plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en professionals die werken met die doelgroepen - geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in warmteperiodes. 

Ga verder

Gratis campagnemateriaal

Wil jij of jouw organisatie graag meehelpen met het verspreiden van de campagne? Ontdek hier tal van gratis campagnematerialen zoals affiches, flyers, social media banners, … 

Ga verder

Inspiratie lokale acties

Wil jij een lokale sensibiliseringsactie rond warme dagen uitwerken? En ben je op zoek naar inspiratie? Dan helpen wij je graag! Hier vind je leidraden afgestemd op jouw profiel of jouw doelgroep.

Ga verder

Evenement organiseren bij warm weer  

Organiseer jij een evenement tijdens warm weer? Dan helpen wij je graag opweg met de nodige informatie en checklist die je moet overlopen om het evenement veilig en koel te laten verlopen.

Ga verder