Warmte en het coronavirus

Het coronavirus SARS-CoV-2 is een nieuw virus waarbij heel wat zaken nog onbekend zijn.
We proberen de wetenschappelijke literatuur en de informatie van belangrijke wetenschappelijke instituten zoals de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO) zo goed als mogelijk opvolgen. Nieuwe inzichten over warmte, warmtemaatregelen en het coronavirus worden op deze pagina gedeeld.

Kijk regelmatig op deze pagina voor nieuwe informatie (vernieuw de pagina indien nodig).

Vraag en antwoord

De corona-epidemie stelt ons voor nieuwe uitdagingen tijdens warmteperiodes. Zal warm weer de verspreiding van het virus afremmen? Wie zijn de kwetsbare groepen in deze nieuwe situatie? Wat met ventileren tijdens een warmteperiode?

We trachten antwoorden te geven op een aantal vragen...

Ventileren en koelen tijdens de corona-epidemie en een warmteperiode.
Zijn openbare drinkwaterfonteintjes veilig om te gebruiken tijdens de corona-epidemie?
Wie zijn de kwetsbare groepen voor zowel hittegerelateerde gezondheidsproblemen als voor COVID-19?
Wat is de relatie tussen ozon, hitte en COVID-19?
Beïnvloeden weersomstandigheden de overdracht van het coronavirus (SARS-COV-2)?
Hoe kan ik mijn zorgpersoneel beschermen tegen hittestress en warmtegerelateerde ziekten?
Hoe bescherm je jezelf tegen hitte bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen?
Hoe maak je het verschil tussen verhoogde lichaamstemperatuur door hittestress en koorts?
Warmtemaatregelen en coronamaatregelen

Niet alle acties of maatregelen die je kan vinden op onze website of campagnematerialen kan je tijdens de corona-epidemie (volledig) toepassen. Toets de hittemaatregelen steeds af aan de actuele richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad én de aanbevelingen uit jouw sector.

We geven hier, per setting, een overzicht van de voorgestelde hittemaatregelen. Voor elke maatregel geven we aan of er een mogelijk probleem is met coronamaatregelen, de reden en eventueel een alternatief.